ANA MENÜ  
  ANA SAYFA
  KURULLAR
  DUYURULAR
  ETKINLIKLER
  GENEL FALIYETLER
  HAKKA YÜRÜYENLER
  AKM HABERLERI
  RESIM GALERISI
  UYDU HARİTALARI
  ALEVİ-BEKTAŞİ KRONOLOJİSİ
  SİVAS ŞEHİTLERİ
  İSLAMIN DOĞUŞU
  ALEVILIK
  => HZ.MUHAMMED
  => KIRKLAR CEMI
  => ON IKI IMAMLAR
  => 4 KAPI 40 MAKAM
  => CEMDE 12 HIZMET
  => CEM NEDIR
  => SEMAH NEDIR
  => DEDELIK NEDIR
  => MÜSAHIPLIK NEDIR
  => ERKAN NEDIR
  => MUHARREM ORUCU
  => ANADOLU ALEVILIGI
  => MASUMU PAK KIMLERDIR?
  => HZ. ALİ'DEN ÖZ DEYİŞLER
  => OCAK SISTEMI
  => ALEVI OCAKLARI
  => ALEVİ BEKTAŞİ DERGAHLARI
  => GÖRGÜ NEDİR ? DÜŞKÜNLÜK NEDİR ?
  PIR H.BEKTASI VELI
  PIR SULTAN ABDAL
  YEDI ULU OZANLARIMIZ
  ALEVI LINKLERI
  ZIYARETCI DEFTERI
  ILETISIM
  CANLI TV IZLE
  VIDEOLAR
  SON DAKIKA HABER 3
  TÜM GAZETELER
  Yeni sayfanın başlığı
ON IKI IMAMLAR

Hz. İmam Ali

Doğum Tarihi: (M) 29.07.599, (H) H.Ö. (23) 3 Recep

Şehadeti: (M) 24.01.661, (H) 22 Ramazan 40

Gömülü Olduğu Yer: Necef

Yaşı: 64

Çocuk Sayısı: 12 E, 15 K.

Katili: İbni Mülcem

Künyesi: Ebu-l Hasan

Babası: Ebu Talib

Annesi: Esed Kızı Fatıma

Yüzüğünün Yazısı: Kuluna sahip Allah'tır

İmamet Süresi: 30 yıl.

Birinci imamdır. Kabe’de doğan hiç puta tapmadan 8 yaşında iken Müslümanlığı kabul eden Hz. Muhammed’in amca oğlu, aynı zamanda damadı olan Allah’ın Aslanı Aliyel Mürteza 4. halife idi. Hz. Muhammed’in Hz. Ali için şu hadisleri söylediği rivayet edilir:

 - Her nebinin nesli kendinden gelmiştir, benim neslim Ali’den gelecektir.

- Benim sırrımın sahibi Ebu Talib oplu Ali’dir.

- Ali benim dünya ve ahret kardeşimdir.

- Ali’nin dostu benim dostum, Ali’nin düşmanı benim düşmanımdır.

- Ben ilmin şehriyim Ali de kapısıdır.

 Bu güzel sözlere muhatap olan Hz. Ali, cesareti, adaleti, hitabeti, İslam dini hakkındaki bilgileri ile kitaplara sığmaz.

Hz. İmam Hasan

Doğum Tarihi: (M) 12.03.624, (H) Ramazan 3

Şehadeti: (M) 25.03.670, (H) 28 Sefer 50

Gömülü Olduğu Yer: Medine

Yaşı: 50

Çocuk Sayısı: 8 E, 7 K.

Katili: Cü’de

Lakabı: Mücteba

Künyesi: Ebu-Muhammed

Babası: Ali

Annesi: Fatıma

Yüzüğünün Yazısı: Üstünlük Allah'ındır

Zamanındaki Padişahlar ve Halifeler: Muaviye

İmamet Süresi: 10 yıl.

İkinci imamdır İmam Hasan, o sırada Şam valisiyken iktidarı türlü oyunlarla elde etmiş olan Muaviye’ye mektuplar yazarak, yola getirmeye çalıştıysa da başaramadı. Çevresindekilerin ihaneti yüzünden halifeliği ona bırakmak zorunda kaldı.

 Hz. Muhammed’e benzerdi. Halim ve selim bir zattı. Dedesi tarafından çok sevilirdi. Hz. Muhammed onu severken dudaklarına yakın yerden öper ve gözyaşı dökerdi. Soranlara: “Ölüm Hasan’ın ağzından girecektir” derdi. Dediği gibi de olmuş; karısı Cu’de, Muaviye’nin kışkırtması: “Seni oğlum Yezid’e alacağım, sen halife karısı olacaksın” kandırması ile İmam’ın suyuna zehir katmıştır

Hz. İmam Hüseyin

Doğum Tarihi: (M) 25.02.625, (H) 5 Şaban 5

Şehadeti: (M) 10.10.680, (H) 10 Muharrem 58

Gömülü Olduğu Yer: Kerbela

Yaşı: 57

Çocuk Sayısı: 4 E, 3 K.

Katili: Şimr

Lakabı: Şehid

Künyesi: Ebu-Abdullah

Babası: Ali

Annesi: Fatıma

Yüzüğünün Yazısı: Tanrı'nın emri olur.

Zamanındaki Padişahlar ve Halifeler: Muaviye, Yezid

İmamet Süresi: 11 yıl.

Üçüncü imamdır. Hz. Ali’nin en küçük oğludur. Hz. Muhammed’in torunları için birçok hadis vardır: “Her nebinin nesli kendinden gelir, benim neslim Hz. Ali ve Hz. Fatıma’dan gelecektir” diyerek Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i evlatları yerine koymuş ve öyle severdi Hz. Muhammed. Veda Hutbesi’nde: “Size iki emanet bırakıyorum. Biri Kuran-ı Kerim diğeri de Ehlibeyt’imdir” dediği emanetlerden Ehlibeyt, bütün Müslümanların şefaat bekledikleri Hz. Muhammed’in ahfadı, torunları; Muaviye’nin oğlu lain Yezit’in askerleri tarafından Kerbela çölünde şehit edildiler(72 kişi). Hakkı olan hilafeti almak için değil, Müslümanlığın, dedesinin ve babasının yolundan, asıl İslam’dan saptırıldığı için isyanda olan Hz. Hüseyin ve Ehlibeyt Müslümanlık uğruna şehit olmuştur.

İmam Zeynel Abidin

Doğum Tarihi: (M) 10.01.658, (H) 5 Şaban 38

Şehadeti: (M) 17.10.713, (H) 22 Muharrem 96

Gömülü Olduğu Yer: Medine

Yaşı: 58

Çocuk Sayısı: 11 E, 4 K.

Katili: Hüşam

Lakabı: Seccad

Künyesi: Ebu-l Hasen

Babası: Hüseyin

Annesi: Şah Zenan (Şehri Banu)

Yüzüğünün Yazısı: Başarım Allah'ladır.

Zamanındaki Padişahlar ve Halifeler: Yezid, 2. Muaviye, Mervan, Abdülmelik, Velid

İmamet Süresi: 35 yıl.

Dördüncü imamdır. Hz. Hüseyin’in oğludur. Kerbela olayı sırasında hasta olduğu için savaşamamış, hastalığı hayatını kurtarmıştı. Zeynel Abidin Kerbela Savaşı’ndan sonra Kufe’ye oradan da Şam’a götürüldü. Zincire vurulmuş olarak Yezidin önüne çıkarıldı. Daha sonra serbest bırakıldı. Hz. Muhammed’in ve Hz. Ali’nin soyu İmam Zeynel Abidin’le yürüdü. Emevi hükümdarı Abdülmelik tarafından zehirletilerek öldürüldüğü belirtiliyor. “Sahifet-ül Kamile” ve “Risalet-ül Hukuk” adında eserleri vardır. İmam Zeynel Abidin de cetleri gibi din bilgileri yönünden fevkalade bilgilere sahip, zamanın alimlerine ders verecek kadar genel kültüre ve geniş bir dünya görüşüne sahipti.

İmam Muhammed Bakır

Doğum Tarihi: (M) 10.05.676, (H) 3 Sefer 57

Şehadeti: (M) 28.03.733, (H) 7 Zilhicce 117

Gömülü Olduğu Yer: Medine

Yaşı: 57

Çocuk Sayısı: 5 E, 2 K.

Katili: İbrahim

Lakabı: Bakır

Künyesi: Ebu Cafer

Babası: Ali Zeynel Abidin

Annesi: Fatma Bint-al Hasen

Yüzüğünün Yazısı: Tanrı'nın emri olur.

Zamanındaki Padişahlar ve Halifeler: Velid, Süleyman, Ömer İbni Abdulaziz, Yezid, Hişam

İmamet Süresi: 19 yıl.

Beşinci imamdır. Pek çok bilgin yetiştirmişti. Kuran-ı Kerim’in en doğru yorumunun, en gerçek hadislerin İmam Bakır tarafından söylendiğini, zamanının tüm bilginleri kabul ederdi. Bir gün ikinci halife Ömer’in oğlu Abdullah’a bir kişi, çözemediği bir konuda soru sorar. O da o esnada biraz ilerden geçmekte olan İmam Bakır’ı göstererek: “Git şu gidene sor. Ama ne söylerse gel bana haber ver” der. Adam Hz. İmam’a yaklaşarak sorusunu sorar ve aldığı cevabı Abdullah’a bildirir. “Onlar her şeyi doğru anlarlar ve her şeyin doğrusunu bilirler. Çünkü Ehlibeyt soyundandırlar” der.

İmam Cafer-i Sadık

Doğum Tarihi: (M) 23.05.699, (H) 17 Rebiülevvel 80 (83)

Şehadeti: (M) 22.01.766, (H) 25 Şevval 148

Gömülü Olduğu Yer: Medine

Yaşı: 69

Çocuk Sayısı: 7 E, 3 K.

Katili: Mansur

Lakabı: Sadık

Künyesi: Ebu Abdullah

Babası: Muhammed-ül Bakır

Annesi: Ummu Ferve

Yüzüğünün Yazısı: Dostum Allah'tır. O beni korur.

İmamet Süresi: 34 yıl.

Altıncı imamdır. Alevilik konusunda bilgi yönünde ileri seviyede olduğundan, kendisinden sonra gelen Ehlibeyt yanlılarına en sağlam bilgileri o ulaştırmıştır. Bu işi o kadar sistemleştirmiştir ki, koyduğu ilkeler Aleviliğin yasaları haline gelmiştir. Zamanla fikirleri o kadar gelişmiştir ki Caferilik diğer İslam mezhepleri arasında ayrı bir yer işgal etmiştir. Alevilik esaslarını o kadar mükemmel düzenlemiştir ki, İslamiyet’in kabulünden sonra Anadolu’ya gelen Türk boylarının büyük bir kısmı (kendi inanç ve törelerinden ödün vermeksizin) Aleviliği benimsemiştir. Yani bu mezhep, Türklerin birlikte getirdikleri Türk diline, Türk müziğine, Türk dansına, Türk şiirine vs. hiç engel olmamıştır. Maliki Mezhebi’nin kurucusu Malik Bin Enes’in: “Üstünlük, bilgi, ibadet ve takva bakımından İmam Cafer’den ilerisini ne bir göz görmüş, ne de bir kulak duymuştur.” sözü kayda değerdir.

İmam Musa-i Kazım

Doğum Tarihi: (M) 08.11.745, (H) 7 Sefer 127 (128)

Şehadeti: (M) 01.09.799, (H) 25 Recep 185 (183)

Gömülü Olduğu Yer: Kazımeyn/Bağdat

Yaşı: 57

Çocuk Sayısı: 18 E, 19 K.

Katili: Harun

Lakabı: Kazım

Künyesi: Ebu-l Hasen

Babası: Cafer-i Sadık

Annesi: Hamide

Yüzüğünün Yazısı: Allah yeter bana

İmamet Süresi: 35 yıl.

Yedinci imamdır. İmam Cafer-i Sadık’ın oğludur. İmam Musa-i Kazım da dedeleri gibi geceleri içi ekmek, et ve para dolu zembili sırtına vurur, yetimlerin, kimsesizlerin evlerini dolaşır kendisini tanıtmadan onlara yardım ederdi. Bu dönemde Emeviler’den sonra Abbasiler de Ehlibeyt’e zulüm ve gaddarlık yapmaya devam eder. Ehlibeyt’i sevenler çoğaldıkça haliyle onların hükümdar olmasını isteyenler de çıkıyordu ve isyan hazırlıklarına girişiyordu. Saray içindeki lüks yaşantıya karşılık ülkede halkı sefalet, açlık, işsizlik kırıp geçirmekteydi. Halife Harun Reşit lüks yaşantısını sürdürürken, açlık ve sefalet içinde yaşayan yoksul halkın Musa-i Kazım çevresinde toplanmasından ve ayaklanmasından korkuyordu. Bu kuşkudan dolayı Musa-i Kazım’ı zehirli hurma yedirerek öldürttü.

İmam Ali Rıza

Doğum Tarihi: (M) 29.12.765, (H) 2 Zilkade 153

Şehadeti: (M) 24.08.818, (H) 20 Sefer 203

Gömülü Olduğu Yer: Meşhed/Tus (Horasan)

Yaşı: 55

Çocuk Sayısı: 1 E, 1 K.

Katili: Me’mun

Lakabı: Rıza

Künyesi: Ebu-l Hasen

Babası: Musa-i Kazım

Annesi: Necime

Yüzüğünün Yazısı: Allah yeter bana.

İmamet Süresi: 20 yıl.

Sekizinci imamdır. İlk kez türbesi, Arap topraklarının dışında bulunan imamdır. Horasan’ın Tus kentinin Senabad köyünde yatmaktadır. Bu nedenle Hacı Bektaş-ı Veli’nin İmam Rıza’nın torunu olduğu neredeyse kesinlik kazanmaktadır. Çünkü bilindiği gibi Hacı Bektaş Horasan’lıdır ve oradan Anadolu’ya gelmiştir. İmam Rıza’nın pek çok eseri vardır. Bunlardan risaleler şöyle sıralanabilir: “Şer’i Hükümlere Ait”, “Şer’i Hikmetlere Ait”, hükümdar Memun’a yazdığı “Din Hakkındaki” ve yine ona yazdığı “Sağlık Hakkındaki Risaleler”, “Fıkh-ur Rıza, Sahiffet-ür Rıza”. Bu yüce insan da, kendisinden önceki yedi seçkin Ehlibeyt imamı gibi,gerek ahlaksal geğerler, gerekse bilgi alanında üstün bir yere sahipti. Eski kaynaklar İmam Ali Rıza’nın hayatı boyunca hiç kimseye kötü söz söylemediğini, kimseyi kırıp incitmediğini kaydederler. Olanakları ölçüsünde yoksullara düzenli olarak yardımlarda bulunurdu. Bu yardımlarda aracı kullanmaz, yardımlarını gizlice yapardı.

İmam Muhammed Taki

Doğum Tarihi: (M) 11.04.811, (H) 10 Ramazan 195

Şehadeti: (M) 25.11.835, (H) 30 Zilkade 220

Gömülü Olduğu Yer: Kazımeyn (Bağdat)

Yaşı: 25

Çocuk Sayısı: 4 E, 7 K.

Katili: Mu’tesem

Lakabı: Cevad

Künyesi: Ebu Cafer

Babası: Aliyyül Rıza

Annesi: Sebike

Yüzüğünün Yazısı: Allah nede güzel kudret sahibidir.

İmamet Süresi: 8 yıl.

Dokuzuncu imamdır. Çok ibadet eden, kendini Allah’a adamış Taki sözcüğü ise lakabıdır. Babası İmam Ali Rıza’nın Tus şehrinde Hakk’a varmasından sonra, 17 yaşında iken imamlık görevine başladı. Ehlibeyt’in ve onların soyundan gelen tüm imamların geniş bilgileri, ahlaksal alanda doruklaşan nitelikleri, bireysel ve toplumsal ilişkilerindeki sıcak ve içten yaklaşımları; özveriyi, hoşgörüyü, alçak gönüllülüğü, doğruluğu, mertliği, yardımseverliği kendileri için vazgeçilmez temel davranış ilkeleri olarak benimseyişleri nedeniyle, yüzlerce yıldır dünyanın dört bir yanında yaşayan milyonlarca insan tarafından örnek alınmaları ve izlenilmeleri gereken birer önder olarak kabul edilmişlerdir.

İmam Ali-en Naki

Doğum Tarihi: (M) 16.09.829, (H) 13 Recep 214

Şehadeti: (M) 28.06.868, (H) 3 Recep 254

Gömülü Olduğu Yer: Samara

Yaşı: 42

Çocuk Sayısı: 4 E, 1 K.

Katili: Mütevekkil

Lakabı: Hadi

Künyesi: Ebu-l Hasen

Babası: Muhammed-el Cevad

Annesi: Semane

Yüzüğünün Yazısı: Ahıtları korumak Allah huylarındandır.

Zamanındaki Halifeler: Muta'sım Vasık, Mütevekkil, Muntasır, Mustain, Mu'tezz, Mu'temed

İmamet Süresi: 33 yıl.

Onuncu imamdır. Asıl adı Ali’dir. Lakapları Naki (temiz, pak), Hadi (doğru yol gösteren) demektir. İmam Ali Naki babası Hakk’a yürüdüğünde 7 yaşlarında idi. Babasının vasiyeti üzerine imamlık görevini üstleneceği için çok iyi yetiştirildi. Genç yaşta herkese verdiği güven, ilişkilerindeki incelik ve sıcak yaklaşımları ile ilgi, sevgi ve saygı görmeye başlamıştı. Bu durumu kıskanan Medine valisi, Abbasi halifesi Mütevekkil’e bir mektup yazıp İmam Naki’nin hilafet için tehlike oluşturduğunu Bağdat’a aldırılması gereğini bildirdi. Halife tarafından Bağdat’a çağrılan İmam Ali Naki’ye halk da büyük ilgi ve sevgi gösterdi. Tüm yaşantısı boyunca gerçek İslam’ı anlatmaya çalıştı.

İmam Hasan-ül Askeri

Doğum Tarihi: (M) 27.10.846, (H) 8 Rebiülevvel 231

Şehadeti: (M) 02.01.874, (H) 8 Rebiülevvel 260

Gömülü Olduğu Yer: Samara

Yaşı: 28

Çocuk Sayısı: 2 E

Katili: Mu’temed

Lakabı: Vekil

Künyesi: Ebu-Muhammed

Babası: Ali

Annesi: Susen (Hudeys)

Yüzüğünün Yazısı: Noksan sıfatlardan arıdır; göklerin ve yeryüzünün anahtarı

Zamanındaki Padişahlar ve Halifeler: Mu’tezz, Muhtedi, Mu’temed – İmamet Süresi: 6 yıl.

On birinci imamdır. Ceddi gibi, yaşadığı devrin, din bilginleri açısından, büyük uleması idi. “Tefsir”, “İsmail Nişaburi’ye Mektuplar”, “Helal ve Haram’a Dair Risale” gibi eserleri vardır.

 İmam Muhammed Mehdi

Doğum Tarihi: (M) 30.07.869, (H) 15 Şaban 226

Lakabı: Mehdi

Künyesi: Ebu-l Kasım

Babası: Hasan’ül Asker

Annesi: Nercis

Yüzüğünün yazısı: Benim Allah Hucceti ve Özkulu

Onikinci ve son imam olan İmam-ül Hüccet’tir. Babasının şahadetinden sonra halktan gizlenmiştir (Küçük gizlenme). Bu gizleniş sırasında ümmetine elçilik yapan Ebu Hasan Ali ölünce Gaybet-i Kübra (Büyük gizleniş) başlamıştır. Hz. Muhammed Mehdi’nin ne olduğu, bu gizlenişten sonra anlaşılamamıştır. Aleviler onu, o gün bugündür hep bir kurtarıcı olarak bilmekte ve kurtarıcı olarak beklemektedirler. Bu devrin sonunu ancak Tanrı bilir.


 

 

 

 
GELIN CANLAR BIR OLALIM  
   
HABERLER  
   
ÖNEMLI GÜNLER  
  2009 HZ. Ali nin Doğumu 10 Ekim 2009 Hz. Hüseyi nin şahadeti 27 Kasım 2009 Kurban bayramı 17 Aralık 2009 Muharrem orucunun başlaması 29 Aralık 2009 Aşure günü ve Kurban tığlanması 13.14.15 Şubat 2009 Hızır Orucu


 
Bugün 5 ziyaretçi (14 klik) kişi burdaydı!

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol